Algemeen nieuws

Groene Allianties werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in Duiven.

Energie

Het energielandschap verandert. Er zijn volop mogelijkheden om energie en dus ook kosten te besparen. Meer en meer energie komt uit duurzame, lokale bronnen en dit willen we lokaal gebruiken. Gasgestookte CV-ketels worden vervangen voor warmtepompen, elektrische auto’s vervangen oude diesels en energie wekken we zelf op met zonnepanelen. We gaan inzichtelijk maken hoe we verschillende vormen van energie lokaal kunnen afstemmen in vraag, aanbod en overschot. Onze ambitie is energie neutrale bedrijventerreinen in de Liemers door besparing, energie delen en duurzame opwek.

Duurzaamheid loont

Omdat we projecten realiseren die:

  • Aansluiten bij de ambities en belangen van de verschillende deelnemende organisaties en bedrijven
  • Zoveel mogelijk de lokale en regionale bedrijvigheid stimuleren
  • Een wezenlijke duurzaamheidswinst opleveren
  • Zichtbaar en aansprekend zijn
  • Een voorbeeldfunctie vervullen in de Liemers, maar ook elders in de regio/in het land
  • Bijdragen aan bewustwording, uitstraling en klantenbinding van de ondernemingen in de Liemers
  • Bijdragen aan een sterkere lokale economie
lees meer

Filter by

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wij contacten u éénmalig en gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om.