A12 Slim Reizen

Het wordt steeds drukker op de wegen rondom Arnhem. Met name op het traject Duitse grens- Arnhem (A12) loopt het regelmatig vast. De komende jaren wordt gewerkt aan o.a. de verbreding van de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk en de renovatie van de IJsselbrug. In de tussentijd ontstaat er mogelijk extra druk op lokale en provinciale wegen. Nieuwe wegen alléén zijn echter niet genoeg voor het duurzaam bereikbaar en leefbaar houden van de regio. Het is dan ook nodig dat we nu al minder, anders en/of op andere momenten gaan reizen.

Met A12 Slim Reizen stimuleren we het bedrijfsleven en andere organisaties anders reizen op het traject A12 Duitse grens-Arnhem. Hiermee zorgen we samen voor een betere doorstroming van het verkeer en houden we de regio leefbaar en bereikbaar. Met maatregelen, tips en goede voorbeelden helpen we reizigers en bedrijven om slimme reisalternatieven te vinden. A12 Slim Reizen is onderdeel van Slim & Schoon Onderweg, het regionale programma voor een schonere en beter bereikbare regio.

Maatregelen
Een van die maatregelen is de inzet van mobiliteits- en logistiek makelaars. Zij kunnen bedrijven en organisaties helpen met creatieve oplossingen om anders te reizen en slim om te gaan met mobiliteit.

De mobiliteitsmakelaar bekijkt samen met u welke mobiliteitsmaatregelen passen bij uw organisatie en werknemers. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: fietsstimulering, samen rijden, thuiswerken en aangepaste werktijden. De mobiliteitsmakelaar kan deze met uw organisatie onderzoeken en waar mogelijk realiseren. Het resultaat hiervan kan zijn het verbeteren bereikbaarheid, verlagen parkeerdruk, verduurzamen van mobiliteit, bevorderen van vitaliteit, beheersen van mobiliteitskosten, werven van personeel, goed werkgeverschap.

De logistiek makelaar bekijkt samen met u naar de mogelijkheden om het transport en logistiek te verbeteren en te verduurzamen Dit levert voordelen op zoals efficiency, kostenreductie, CO2-uitstoot en tevreden klanten en medewerkers. De logistiek makelaar kan bijvoorbeeld helpen bij het bundelen van goederenstromen, efficiënt bestelverkeer, samen rijden naar een werklocatie, spits mijden of advies over openingstijden.

Meer informatie over de makelaars en de andere maatregelen is te vinden op www.a12slimreizen.nl en https://www.zowerkthet.nl/regio-arnhem-nijmegen/
Het is nu nodig dat we samenwerken aan anders reizen in het gebied rondom de A12 en bewuste keuzes maken rondom mobiliteit: voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.