Wie zijn wij

Bestuur

Bart Blokland

Bestuurslid "Door lokaal “delen” creëren lokaal verbonden organisaties, overheden, onderwijs, ondernemers en omwonenden meer-waarde(n). De som van deze meer-waarde(n) is een gezonde, gelukkige en duurzame leef-, woon- en werkomgeving voor iedereen. Daarvoor “deel” ik ook graag mijn tijd en energie."

Bas Teuwsen

Bestuurslid "Duurzaam ondernemen, dat doen we samen. Vanuit Groene Allianties de Liemers geven we hier een concrete betekenis aan. Door bewustzijn te creëren en te inspireren, maar ook door ons te verbinden en samen in actie te komen voor een duurzame werk- en leefomgeving. Samen komen we verder!"

Lieven Callewaert

Bestuurslid "Open samenwerking in elkaar voedende cirkels van vertrouwen realiseren; waarbij ondernemerschap tegelijkertijd eigenwaarde en maatschappelijke waarde genereert; dat is wat Groene Allianties de Liemers zo uniek maakt en waarom ik me als bestuurder met Groene Allianties de Liemers verbind;"

Mark van Westerlaak

Bestuurslid "Een duurzame toekomst realiseren wij samen. Ik ben er van overtuigd dat wij vanuit GAdL het verschil in de regio maken, wij zijn pas drie jaar bezig……. De grootste opgave is de mindset-transitie. Onze inzet gaat verder: vertrouwen, kennis delen en gewoon doen!"

Managers

Erik Zweers

Themamanager duurzame opwek

Jeroen Willems

Themamanager energie besparen "Samen moeten werken aan onze uitdaging! En het is mooi om aan de basis van de energietransitie te staat. Dat begint bij energie besparen!"

Jos de Bruin

Programmamanager "We zitten midden in een transitie in de maatschappij. Een transitie in denken en doen, waarbij individuele waarde gezamenlijk opgetild wordt naar collectieve meervoudige waarde. Binnen Groene Allianties de Liemers doen we dit samen, voor een duurzame toekomst in de Liemers. Prachtig dat ik hieraan mee mag werken en we al resultaten boeken."

Rogier Berndsen

Themamanager energie

Wim Nabbe

Omgevingsmanager "Omdat GAdL in de Liemers heel hard nodig is, het schitterend is om hieraan mee te werken én we stapsgewijs mooie resultaten boeken."

Fred Hakvoort

Themamanager groen "De meerwaarde in de samenwerking met Groene Allianties de Liemers is voor mij het uitwisselen van informatie met elkaar. We lopen allemaal tegen hetzelfde gemeenschappelijke probleem aan, dat we moeten zorgen dat het CO2 misbruik omlaag gaat."

Jeroen Smits

Themamanager grondstoffen

Radouan Moumen

Themamanager energie inkoop "De Liemers moet voorop lopen met betrekking tot duurzaamheid. Wij zorgen ervoor dat bedrijven goedkoper energie kunnen inkopen waardoor meer geld overblijft om hun organisatie te kunnen verduurzamen. Groene energie tegen een scherpe prijs met de beste voorwaarden: wij ontzorgen en verduurzamen."

Wij doen het niet alleen

De gemeenten in de Liemers hebben duurzame ambities en werken daarin samen met GAdL.

Gemeente Duiven

www.duiven.nl

De gemeenten in de Liemers hebben duurzame ambities en werken daarin samen met GAdL.

Gemeente Westervoort

www.westervoort.nl

De gemeenten in de Liemers hebben duurzame ambities en werken daarin samen met GAdL.

Gemeente Zevenaar

www.zevenaar.nl

De gemeenten in de Liemers hebben duurzame ambities en werken daarin samen met GAdL.

Gemeente Doesburg

www.doesburg.nl

De gemeenten in de Liemers hebben duurzame ambities en werken daarin samen met GAdL.

Gemeente Montferland

www.montferland.info

“De provincie Gelderland werkt samen met lokale energiecoöperaties, energiebedrijven, milieuorganisaties, het bedrijfsleven en andere overheden en ondersteund duurzame projecten.”

Provincie Gelderland

www.gelderland.nl

“Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerkingsverband van een groot aantal partijen die in gezamenlijkheid vorm willen geven aan de Energietransitie en een bijdrage willen leveren aan een klimaatneutraal Gelderland in 2050. GAdL is lid van de borgingscommissie en actief in diverse ‘Thematafels’.”

Gelders Energieakkoord

www.geldersenergieakkoord

“HAN werkt samen met GAdL en is partner in ons EFRO project. Het Lectoraat Duurzame Energie doet onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. Ze richten zich voornamelijk op actuele vragen uit de markt. De focus van het onderzoek ligt op het ontwikkelen, modelleren en valideren van (hybride) energiesystemen.”

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

“De Radboud Universiteit Nijmegen is vertegenwoordigd in de stuurgroep EFRO van GAdL rond het project ‘Realiseren van CO2-reductie in de Liemers’. Deze stuurgroep vormt een klankbord bij de uitvoering van dit project. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij de Radboud Universiteit terecht voor het laten uitvoeren van onderzoek.”

Radboud Universiteit Nijmegen

www.ru.nl

“Universiteit Wageningen werkt samen met GAdL. In het kader van grondstoffentransitie / reststromenverwaarding heeft GAdL samen met oa de WUR een projectvoorstel opgesteld. Wageningen University & Research doet wereldwijd onderzoek voor overheden en bedrijven.”

Universiteit Wageningen

www.wur.nl

“het Liemers College is op diverse manieren betrokken bij GADL. Door accommodatie beschikbaar te stellen en medewerking te verlenen bij bijeenkomsten, en ook actief in deelprojecten die we hebben lopen, bijvoorbeeld bedrijfsbezoek bij duurzame ondernemers door leerlingen. Het Liemerscollege werkt intensief samen met bedrijven, organisaties, overheden en andere onderwijsinstellingen.”

Liemerscollege

www.liemerscollege.nl

“Lindus is de oprichter van DEC. Lindus is de ondernemersvereniging van de Liemers waarvan de leden bestaan uit bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen in de Liemers. Deze leden worden aangevuld met organisaties die een maatschappelijk c.q. versterkende rol betekenen voor haar leden.”

Lindus

www.lindus.nl

“Ondernemersvereniging midden- en kleinbedrijf gemeente Duiven. MKB Duiven is betrokken bij GAdL door o.a. voor ons kosteloos een pagina beschikbaar te stellen in het blad MKB-nieuws. Daarnaast stelt MKB-Duiven het netwerk richting hun leden beschikbaar bij onze projecten, natuurlijk vooral in en rond Duiven zelf.”

MKB Duiven

www.mkbduiven.nl

GAdL werkt samen met Green Business Club. GBC verbindt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om samen Nederland te verduurzamen.

De GBC Kennisbank is een interactief platform over duurzame gebiedsontwikkeling en -samenwerking. De Kennisbank bestaat uit kennis en voorbeeldprojecten voor en door lokale GBC’s op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Hierop staan ook de projecten van GAdL.
www.greenbusinessclub.nl/kennisbank

Green Business Club

www.greenbusinessclub.nl

“Advier is onze partner op het gebied van Mobiliteit. Advier wordt gevraagd door bedrijven, overheden en non-profit-organisaties om de regie te voeren op bereikbaarheidsvraagstukken en het positief beïnvloeden van bereikbaarheid en gewenst reisgedrag.”

Advier

www.advier.nl

“Giesbers Communicatiegroep is onze partner op het gebied van communicatie.”

Giesbers Communicatie Groep

www.giesbers.nu