Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard verwerken wij ook persoonsgegevens en hebben wij nadere maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hierover:

  • De privacyverklaring is aangepast om te voldoen aan de uitgebreidere informatieverplichting. U kunt de nieuwe privacyverklaring vinden via deze link.
  • Het interne privacybeleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.
  • Alle medewerkers zijn op de hoogte om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en relaties bij de uitvoering van werkzaamheden.

Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?
Groene Allianties de Liemers is in de relatie met haar cliënten een verwerkingsverantwoordelijke (data controller) en geen verwerker (data processor). Groene Allianties de Liemers hoeft geen verwerkersovereenkomst met cliënten te sluiten omdat onze samenwerking niet primair gericht is op het verwerken van de persoonsgegevens die u ons verstrekt én omdat Groene Allianties de Liemers zelf het doel en de wijze waarop de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze diensten verwerkt worden bepaalt. Voor meer informatie over wanneer er wel sprake is van een verwerker verwijst Groene Allianties de Liemers u naar de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn vastgelegd in onze Privacyverklaring die u hier kunt vinden. Voor zover u vanuit uw organisatie voor de doorgifte van persoonsgegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken (controllers) nadere voorwaarden stelt (zoals het ondertekenen van een zogenaamde doorgifte-overeenkomst), overleggen we graag hoe we aan deze voorwaarden kunnen voldoen.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nadere informatie wensen te ontvangen over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@GAdeliemers.nl.