Groene Allianties de Liemers Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Groene Allianties de Liemers. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Groene Allianties de Liemers.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen dit wordt gebruikt. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Groene Allianties de Liemers
 2. Doel gegevens
 3. Ontvangers
 4. Opslag periode
 5. Beveiliging
 6. Rechten
 7. Plichten

1. Groene Allianties de Liemers

U leest op dit moment de privacyverklaring van Groene Allianties de Liemers. Groene Allianties de Liemers richt zich op de verduurzaming van de Gelderse regio de Liemers. Groene Allianties de Liemers doet dit samen met bedrijven, gemeentes en andere organisaties.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Groene Allianties de Liemers verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Groene Allianties de Liemers, neem dan gerust contact op!

privacy@GAdeLiemers.nl
Mercurion 3, 6903 PX, Zevenaar

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Groene Allianties de Liemers. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Groene Allianties de Liemers stuurt via nieuwsbrieven per mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Groene Allianties de Liemers. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 •  Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Groene Allianties de Liemers via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en reden van contact.

 • Analytics

De website van Groene Allianties de Liemers verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u bekijkt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is in het kader van de samenwerking.

 • Gegevens in het kader van de samenwerking

Indien u deelneemt aan de projecten van Groene Allianties, of producten/diensten van Groene Allianties de Liemers afneemt dan worden voor deze specifieke samenwerking noodzakelijke gegevens opgeslagen. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is in het kader van de samenwerking.

3. Ontvangers

De gegevens die Groene Allianties de Liemers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 • G-suite

De e-mail van Groene Allianties de Liemers wordt gehost bij G-suite. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-suite.

 • Realhosting

De website en back-ups van de website worden gehost bij Realhosting. Gegevens die u achterlaat op de website van Groene Allianties de Liemers zijn op de servers van Realhosting opgeslagen.

 • Capsule CRM

Uw gegevens in het kader van de samenwerking worden opgeslagen in Capsule CRM. Capsule CRM wordt gehost door Zestia Ltd.

 • Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Groene Allianties de Liemers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@GAdeLiemers.nl.

 • Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Groene Allianties de Liemers via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.

 • Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

4. Gegevens in het kader van de samenwerking

Indien u deelneemt aan de projecten van Groene Allianties, of producten/diensten van Groene Allianties de Liemers afneemt dan worden voor de specifieke samenwerking noodzakelijke gegevens opgeslagen. De gegevens worden tot 2 jaar nadat de samenwerking is beëindigd bewaard in Capsule CRM.

 • Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Groene Allianties de Liemers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Groene Allianties de Liemers privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Groene Allianties de Liemers ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en betrouwbaarder is.

6. Rechten

 •  Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Groene Allianties de Liemers vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Groene Allianties de Liemers. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Groene Allianties de Liemers.

 • Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Groene Allianties de Liemers opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Groene Allianties de Liemers al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Groene Allianties de Liemers vastgelegd zijn? Dan heeft u  het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Groene Allianties de Liemers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wit u niet dat Groene Allianties de Liemers uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@GAdeLiemers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Groene Allianties de Liemers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel en maatschappelijk belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten,  producten of deelname in projecten van Groene Allianties de Liemers. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten, producten of deelname aan projecten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Groene Allianties de Liemers de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Groene Allianties de Liemers met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst en producten), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Groene Allianties de Liemers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Groene Allianties de Liemers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Groene Allianties de Liemers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@gadeliemers.nl