Zonne-energie zonder investering? Het kan!

Zelf elektriciteit opwekken op woningen wordt al veelvuldig toegepast en is al erg aantrekkelijk om je energierekening te verlagen. Voor bedrijven wordt dit tegenwoordig ook steeds interessanter. Kijk naar de groei van panelen op gebouwen en de aanwezigheid van zonneweides. Groene Allianties wil op de bedrijventerreinen in Duiven zonne-energie beschikbaar maken voor alle bedrijven, waarbij zij niet zelf hoeven te investeren en ook hun energierekening kunnen verlagen. Hoe? Door het collectief te organiseren! Hierbij kunnen alle bedrijven op het bedrijventerrein aanhaken, of zij nu zelf wel of niet over geschikt dakoppervlakte beschikken, veel of weinig energie verbruiken. Bij Energie van Hollandsche bodem hoeven jouw panelen niet op jouw dak te liggen en ze hoeven ook niet van jouw zelf te zijn. Elke situatie is anders en bepaalt welk businessmodel interessant is. Bedrijven nemen bijvoorbeeld deel in een energiecoöperatie om hun (energie)voordeel met elkaar te verrekenen, verhuren hun dak aan anderen of investeren zelf in panelen. In alle gevallen komt het rendement de bedrijven toe. Groene Allianties past deze aanpak samen met Energie van Hollandsche bodem nu op de bedrijfsterreinen in Duiven concreet toe.Voordelen zonnedak

 • Opbrengstenkant is zeer robuust en kostenkant zeer beheersbaar.
 • 100% echte groene stroom (levert bijdrage duurzaam imago).
 • Engineering en materialen afgedekt door garanties.
 • Levensduur zonnepanelen minimaal 25 jaar, geen bewegende delen.
 • Zonnepanelen op het dak verlengt levensduur van de dakbedekking (beperkt Uv-instraling).
 • Zonnepanelen beschaduwen het dak, daardoor verlagen zij benodigde koeling van het gebouw.
 • 1 keer per jaar vindt een preventieve controle plaats, zo nodig worden de panelen gewassen.
 • Tijdens installatie wordt ervoor gezorgd dat alles zo snel mogelijk verdeeld op het dak ligt.
 • Zeer beperkte ruimte op de grond nodig (ter grootte van container voor bv afval).
 • Het dak blijft voor u altijd vrij toegankelijk voor inspectie, onderhoud en/of schoon maken.

Rol Energie van Hollandsche bodem

Optie 1 Zelf investeren

 • Op basis van offerte, levering van installatie turn key.
 • Optioneel: wij verzorgen aanvraag SDE-subsidie (tegen meerkosten).
 • Optioneel: wij verzorgen het jaarlijks onderhoud (o.b.v. onderhoudscontract).

Optie 2 Verhuur dak aan Energie van Hollandsche bodem

 • Wij huren het dak en ontwikkelen en exploiteren het zonnedak voor eigen rekening en risico.
 • Wij investeren zelf in de zonne-installatie.
 • Wij kunnen u de opgewekte groene stroom leveren tegen het (dag)tarief dat u nu betaalt.
 • Maximale flexibiliteit aan uw kant of, wanneer en hoe lang u de stroom afneemt.
 • Wij vragen u toestemming om voor het zonnedak SDE-subsidie te mogen aanvragen.
 • Huur en zakelijk recht worden geregeld door middel van Akte van Opstal.