Nieuwsbrief juli 2016

De betrokkenheid bij DEC Liemers stijgt. Ter illustratie: op dit moment zetten zich al zeventig mensen in voor DEC Liemers. Niet alleen ondernemers, bestuurders en ambtenaren, maar ook woningcorporaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast deden in het voorjaar veertig jongeren mee aan onze activiteiten rond duurzaamheid. DEC Liemers leeft! Lees onze nieuwsbrief voor meer informatie.