Training voor accountancy: informatieplicht energiebesparing voor MKB-ondernemers en organisaties

Een flink aantal organisaties die klant zijn bij een accountant moeten in de periode van 1 januari – 1 juli 2019 voldoen aan een informatieplicht over energiebesparingsmaatregelen. Iedere ‘inrichting’ die onder de energiebesparingsplicht valt (en dat betreft een groot aantal mkb-ondernemers en organisaties) moet zelfs al voor 1 juli 2019 aan deze nieuwe eis voldoen.

Binnen Groene Allianties de Liemers (GADL)  is ‘Regie op Energie’ ontwikkeld. Het is een aanpak waarbij u als accountant een belangrijke rol speelt in de bewustwording en het daadwerkelijk terugdringen van energieverbruik bij MKB-bedrijven en organisaties.

Via deze training ontdekt u welke rol er voor u is weggelegd in het proces van energiebesparing. U krijgt een duidelijke uitleg over de heersende energie- en milieuproblematiek. Daarnaast reiken wij u handvatten aan om uw dienstverlening op dit gebied optimaal in te richten. Kijk hier als u meer wilt weten of u hiervoor wilt aanmelden.