Green Business Club en Groene allianties gaan hand in hand

Door samen te werken en met elkaar te delen, ontstaan er nieuwe ideeën en initiatieven. Daarom is op woensdag 9 december 2015 een samenwerking tussen Stichting Groene Allianties (GA) en Green Business Club Nederland (GBC NL), onderdeel van de Dutch Green Building Council (DGBC), officieel geworden. Door deze intensieve samenwerking kunnen we landelijk en regionaal toegevoegde waarde creëren op het gebied van People, Planet en Profit. 

GBC NL en GA bundelen hun krachten en ondersteunen elkaar met voorbeeldprojecten, uitwisselen van kennis en expertise. Sociale innovaties zijn vaak spannend, maar ook leuk en geven energie. Samen processen anders inrichten. Voorzitter GA, Bart Blokland: “Grondstoffen in de bodem zijn eindig, maar er liggen nieuwe kansen om ze eindeloos te gebruiken, als we die samen maar durven te pakken. Op die manier mogen we tegenwoordig bewuster in het leven staan, door te genieten van elkaar en al het moois dat we samen kunnen creëren.”

Green Business Club 
GBC is een lokale impactorganisatie die samen met lokale partijen werkt aan het verduurzamen van steden en gebieden in Nederland. GBC richt zich op projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op ‘groene’ projecten en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde. GBC NL faciliteert samen met een aantal partners (Cofely, Alliander en APPM) de oprichting van lokale GBC’s. Door samen te werken wordt GA onderdeel van het netwerk van lokale GBC’s in het hele land.

Groene Allianties 
GA stelt zich ten doel samen met ondernemers, ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en omwonenden te werken aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen langs de A12 in Duiven. De stichting biedt een platform om gezamenlijk te komen tot baanbrekende nieuwe ideeën en ontwikkeling van projecten. Daarnaast kan mogelijk business ontstaan door vraag van andere organisaties en projecten die aansluiten op de core business van bedrijven.

Beide partijen zien uit naar een mooie, duurzame samenwerking!