CHIPS deelfietsen pilot afgerond

De afgelopen periode heeft Groene Allianties de Liemers in samenwerking met de Provincie Gelderland een pilot uitgevoerd om deelfietsen beschikbaar te stellen aan werknemers en bezoekers in Duiven en Westervoort. Tijdens deze pilot heeft GAdL mensen uitgedaagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de deelfietsen met behulp van de campagne “testpiloten gezocht”. Helaas werden de deelfietsen onvoldoende gebruikt om ze kostendekkend in te zetten en zijn ze vanaf 1 augustus niet meer beschikbaar in het gebied.

Door werkgevers wordt het belang van (deel)fietsen onderkend. Het levert minder files op, het verlaagd de parkeerdruk, het verminderd de uitstoot van schadelijke stoffen, maar het belangrijkste vinden ze dat het een bijdrage levert aan gezonde en vitale medewerkers.

GAdL heeft een samenwerkingsrelatie met Advier en is daardoor goed in staat om samen met ondernemers na te denken over mobiliteitsvraagstukken. Schroom niet contact met ons op te nemen als u ook wilt werken aan een betere bereikbaarheid, het verlagen van de parkeerdruk, fittere medewerkers en beperken van ongewenste emissies!

Quotes van gebruikers van de deelfietsen:

Muriel: “Het was super leuk en makkelijk om de deelfietsen te gebruiken. Bij redelijk weer is het een goed alternatief voor de bus en veel gezonder!”

Maaike: “ Een groot voordeel van de deelfietsen is dat het beter aansluit op de trein. De trein gaat 4 keer per uur en de bus maar 2 keer per uur. Door gebruik te maken van de deelfietsen ben je veel flexibeler dan als je afhankelijk bent van de bus”.