Start pilot energie prestatie keuring

Start Pilot Energie Prestatie Keuring en behoeftepeiling duurzaamheid voor Liemerse bedrijventerreinen
Om energiebesparing en duurzame projecten bij bedrijven te stimuleren, start er een uniek pilotproject bij 34 Liemerse bedrijventerreinen. Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in hun energieverbruik, de besparingsmogelijkheden en de subsidiemogelijkheden. Om de slagingskans te vergroten, wordt er zo veel mogelijk samengewerkt met bestaande en veelal lokale relaties van de bedrijven. Woensdag 3 februari vindt in Het Musiater te Zevenaar de startbijeenkomst plaats, bestemd voor alle direct betrokkenen, gemeenten en andere belangstellenden.

Energie Prestatie Keuring
Het doel van het project is tweeledig. Allereerst is het de bedoeling energiebesparing bij ondernemingen en organisaties te bevorderen, door gebruik te maken van bestaande en veelal lokale relaties van de bedrijven. Ondernemers worden ontzorgd in hun verplichting te voldoen aan de Wet Milieubeheer en krijgen inzicht in de energiebesparende maatregelen en subsidies. In dit deel van het project wordt een Energie Prestatie Keuring ontwikkeld: bedrijven ontvangen kosteloos inzicht in hun energieverbruik, de besparingsmogelijkheden en de subsidiemogelijkheden. Doel is van deze EPK uiteindelijk een landelijke standaard te maken.

Behoeftepeiling duurzaamheid

Daarnaast moet de pilot ideeën, mogelijkheden en projecten met betrekking tot duurzaam produceren en het ontwikkelen van duurzame producten en diensten meer zichtbaar maken. Welke mogelijkheden bestaan er en welke belemmeringen zijn er voor bedrijven, wat gebeurt er al en waaraan is behoefte? Om dit in beeld te brengen wordt in de Liemers een behoeftepeiling duurzaamheid uitgevoerd.

Dit project wordt uitgevoerd op de 34 Liemerse bedrijventerreinen. De pilot wordt begeleid en uitgevoerd door Industrial Energy Experts, Stolwijk Kelderman en DEC Liemers. Ook is onder andere de Hogeschool Arnhem Nijmegen betrokken. Financiële steun is er van het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Gelderland en de Omgevingsdiensten in de Liemers.

Kijk voor meer informatie over dit project en deze bijeenkomst op www.ieexperts.nl/epkliemers.