Samenwerking met Blue Terra bezegeld

 

Op 19 februari 2019 hebben onze voorzitter Mark van Westerlaak en Michiel Steerneman, manager bij Blue Terra Energy Experts, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Wij gaan samenwerken om onze procesaanpak ‘Regie op Energie’ in de Liemers verder in de markt te zetten, te verbeteren én uit te bouwen.

Regie op Energie is een aanpak die bedrijven en organisaties helpt om energie te besparen én te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onze aanpak is uniek in Nederland:

  • omdat vertrouwde relaties van de ondernemer ingezet worden om de aanpak onder de aandacht te brengen en uit te voeren: de eigen accountant, huisinstallateur en/of energieconsulent
  • omdat regionale partners uit de Liemers worden ingeschakeld in de uitvoering waardoor ook de lokale economie wordt gestimuleerd
  • omdat Groene Allianties de Liemers als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en de duurzaamheidsambities vertegenwoordigend van 32 bedrijventerreinen de aanbieder is van deze aanpak
  • omdat BlueTerra jarenlange ervaring heeft op het gebied van energiebesparing, duurzame energie, zowel in advisering als uitvoeringsbegeleiding
  • omdat de aanpak aangeboden wordt in de vorm van een vierjarig abonnement waardoor continuïteit in de aandacht voor het energieverbruik en uitvoering van maatregelen gecreëerd wordt
  • omdat alle betrokkenen jaarlijks getraind worden, zodat de kwaliteit in de uitvoering geborgd blijft
  • omdat het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdiensten) deze aanpak omarmt en deelnemers voldoende ruimte geven te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen

In het SER Energieakkoord van 2013 is aan marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen om energiebesparing als businessmodel in de markt te zetten; dit in analogie met de APK voor auto’s.
Op basis van deze samenwerking en eerdere evaluaties is in 2018 de procesaanpak ´Regie op Energie´ ontwikkeld.   

De overheden zijn erg gecharmeerd van deze aanpak. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgen deze Liemerse aanpak met veel belangstelling. De Provincie Gelderland steunt de uitvoering en doorontwikkeling van Regie op Energie met subsidie voor iedere deelnemer. En ook de lokale gemeenten in de Liemers zijn enthousiast. De gemeente Duiven loopt daarin voorop doordat ze deelneemt aan Regie op Energie met de eigen overheidsgebouwen en daarnaast ook alle ´inrichtingen´ die vallen onder haar bevoegd gezag oproept om te gaan deelnemen. Ruim 30 bedrijven en organisaties uit de Liemers hebben zich al gemeld voor Regie op Energie.

Blue Terra Energy Experts is een specialistisch en onafhankelijk adviesbureau voor de industrie en grootzakelijke markt. Blue Terra adviseert op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Door deze samenwerking wordt kwaliteit en continuïteit in het energiebesparingsproces geborgd.