Regie op energie!

Wij hebben inmiddels bij zo’n 40 bedrijven en instellingen in onze regio onderzoek gedaan naar hun energieverbruik en energiebesparende maatregelen.

Wat leverde dat op? Grofweg in totaal op jaarbasis:  

 • reductie van 104.000 m3 aardgas (goed voor bijna 70 huishoudens)
 • reductie van 800.000 kWh elektriciteit (goed voor 228 huishoudens)
 • een CO2 emissie die afneemt met ruim 680 ton per jaar! (goed voor 34.000 bomen die een jaar lang groeien)
 • de jaarlijkse financiële besparing bedraagt ruim € 150.000,-.
 • uitvoering van maatregelen levert aan werkgelegenheid zo’n 8,4 manjaar op.

Duurzaamheid loont! En dan hebben we het nog niet over de waardestijging van het bedrijfspand of de toename van het comfort als je de boel op orde hebt….

En nu de volgende 100!

We gaan de komende maanden samen met Liemerse partners aan de slag met nog 100 bedrijven en instellingen. Onze aanpak ‘Regie op Energie’ ziet er als volgt uit:

Eerste jaar:

 • intake en registratie bij Groene Allianties de Liemers  
 • bezoek door energieconsultant, mogelijk met medewerking van de eigen accountant en installateur van het bedrijf. Inclusief rondgang door bedrijf en maatregelenoverzicht
 • bespreken maatregelen, plannen uitvoering en maken van werkafspraken
 • opname in ons register: dit is toegankelijk voor de toezichthouder waardoor je aantoont dat je ook aan wet- en regelgeving voldoet.

In de daarop volgende jaren begeleiding en controle door:  

 • het aanvragen en beoordelen van offertes
 • controle of maatregelen zijn uitgevoerd  
 • melding in ons register dat jouw bedrijf voldoet aan haar wettelijke verplichtingen  
 • monitoring van het energiegebruik  

Meer weten? Stuur een E-mail naar: info@gadeliemers.nl