Pitch Liemerse energie scan op startbijeenkomst Gelders energieakkoord

Vrijdag 4 september hebben Pieter van Nispen en Wim Nabbe de ‘Liemerse Energiescan’ gepitcht tijdens de starbijeenkomst Gelders EnergieAkkoord, thematafel ‘Energiebesparing bedrijven’. De opdracht van het GEA luidt: ‘kom tot een uitvoeringsplan om het energiebesparingspotentieel bij bedrijven te ontsluiten door in te zetten op stimulering, toezicht en handhaving’. Ons bouwteam Energie is ervan overtuigd dat de scan daar goed op aansluit en werkt de komende aan een projectopzet voor een structurele inbedding van energiebesparing in organisaties. Het DEC Liemers heeft het GEA medeondertekend. Het uitvoeringsplan voor het GEA moet eind oktober gereed zijn.