Ondernemers en gemeente actief aan de slag!

‘Duurzame energie in de Liemers doen we samen!’, onder die noemer vond woensdagavond 5 april een event plaats georganiseerd door Groene Allianties de Liemers. Ondernemers en gemeenten gingen met elkaar het gesprek aan hoe zij energie kunnen besparen, samen kunnen delen en wat nog nodig is duurzaam kunnen opwekken. In de Liemers zijn hiervoor nog volop mogelijkheden. Waarom alleen aan de slag als we het samen kunnen doen? Namelijk samen op de 34 bedrijventerreinen in de Liemers!

Tijdens een actieve avond werd in diverse werkgroepen de mogelijkheden onderzocht om nog duurzamer om te gaan met het energieverbruik in de Liemers. Aanwezigen konden kiezen of zij vanuit duurzame energie, innovatie, community of vanuit economisch oogpunt de stap willen zetten naar een duurzame Liemers.

Deelnemers geloven dat duurzaamheid een groeiende economie is. Het is nu het moment om mee te gaan doen. Ondernemers en gemeenten willen ook zichtbaar maken dat zij actief aan de slag zijn met duurzaamheid. Waarom, omdat zij geloven dat hier in de toekomst geld mee te verdienen is. Maar om zover te komen is het van belang samen tot een economisch model te komen.

Daarnaast geloven ondernemers in lokaal. Alles is in onze regio aanwezig en samen kunnen we onze regio versterken. Met elkaar hebben we liefde voor de Liemers. In de regio is veel kennis en kunde aanwezig, daarnaast zijn ondernemers dienstbaar. Het is de kunst alle aanwezige kwaliteiten, kennis en kunde met elkaar te verbinden in de Liemers.

Voor duurzame innovaties hebben we een aantal doeners nodig. De mening is dat een korte klap snel te realiseren blijkt, maar dat het groeien naar volwassenheid de uitdaging blijft. Bij vele innovaties is levensvatbaarheid de uitdaging. Ook de bank heeft bij aanvraag van een financiering behoefte aan een goed levensvatbaar en haalbaar businessplan.

Ter inspiratie kwamen drie pitches voorbij waarbij deelnemers konden leren van het rendement van energie besparen bij Vink Kunststoffen. Het belang van samen energie delen met voorbeeldprojecten van AVR en Intratuin op het industrieterrein in Duiven. En het belang van duurzaam opwekken door gebruik te maken van de mogelijkheden van Energie van Hollandsche Bodem. Eigen dak is daarbij niet nodig, deel met je omgeving.

Overall zijn alle deelnemers het erover eens, we moeten van het hokjes denken af en makkelijker zaken met elkaar doen. Duurzaamheid vraagt om een andere manier van denken, namelijk die van ‘ik heb iets over, kun jij dat gebruiken? Dan deel ik het!’. Door het sterke regio gevoel in de Liemers moet deze manier van werken samen met elkaar te realiseren zijn. Na vanavond bleek wederom duidelijk dat we elkaar nodig hebben en dat we samen werken aan een duurzame regio, waarbij het uitgangspunt blijft, duurzaamheid loont!

Wilt u ook uw kansen benutten om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen die kunnen leiden tot duurzame businesscases? Projecten die aansluiten bij uw ambities van de uw organisaties en lokale en regionale bedrijvigheid stimuleren? Doe ook mee!