Naar een duurzaam Nederland

Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de
kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een
duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze
investeringsagenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun
eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan deze urgente opgaven, en daar per jaar 28 miljard euro voor
inzetten.

Bijlage