Interview Robert Hageman, AVR

Op welk duurzaam succes ben je trots?
Er zijn verschillende successen waar ik trots op ben. Deze hebben met GAdL te maken, want wat ons aan elkaar bindt is dat wij duurzaamheid en circulariteit lokaal heel erg belangrijk vinden. Een groot win-win project van hoe je elkaar kan helpen is de rechtstreekse elektriciteitslevering van AVR aan 4PET. 4PET recyclet PET-flessen en PET-trays en produceert zo een nieuwe grondstof voor verpakkingsmaterialen van levensmiddelen. Wij leveren rechtstreeks elektriciteit vanuit de afvalcentrale aan het productieproces. Daarnaast wordt er ook warmte van ons gebruikt, geleverd via het netwerk van NUON. Hiermee wordt er een circulaire bedrijfsvoering gecreëerd. Een concreet voorbeeld dat duurzaam of circulair werken ook financieel voordelig is. Een lokale samenwerking voortkomend uit de gedachte om samen een duurzame wereld te maken.

Daarnaast is het mooi om te zien dat steeds meer zonnepanelen geplaatst worden bij de verschillende bedrijven op Nieuwgraaf. Er liggen nu nog relatief weinig zonnepanelen, maar dat zal over 20 jaar wel anders zijn. Wij staan aan de wieg van het onderzoek en de discussie daarvan en dat is mooi. Ook ben ik trots op een relatief klein, duurzaam project met betrekking tot het gebruik van elektrische fietsen. Afgelopen jaar heeft bij AVR een jaar lang een elektrische fiets gestaan welke door medewerkers gebruikt kon worden. Dit heeft ertoe geleid dat twee medewerkers van AVR een elektrische fiets hebben aangeschaft en nu op de fiets naar het werk komen in plaats van met de auto. Die medewerkers leven nu gezonder, hebben een beter leven, zijn gelukkiger en meer buiten. Dat is toch mooi!

Het gaat maar om twee mensen en dat lijkt niet veel, maar als elk bedrijf twee medewerkers kan stimuleren om de fiets te pakken, dan gaan we hard!

De kanttekening aan duurzaam Out of the box denken en doen is dat het een hele lange, lastige weg kan zijn waar minder snel meters op gemaakt kunnen worden. We werken ook aan projecten die erg moeizaam verlopen en waarin je merkt dat nog niet iedereen toe is aan die verandering. Door zo duurzaam met elkaar bezig te zijn, ontstaat een nieuwe mindset. Hierdoor ben ik bijvoorbeeld ook thuis duurzamer gaan leven. Ik had bijvoorbeeld nooit zonnepanelen genomen als ik niet binnen GAdL een rol had gespeeld. Dit zie ik als een persoonlijk succes.

Welke mooie plannen heb je nog? Waar zie je kansen?
AVR werkt aan de bouw van een nieuwe CO2 afvang fabriek. Deze bouw is een enorme stap in de vermindering van CO2 uitstoot en dus op het gebied van duurzaamheid een erg groot project. Keerzijde van zo’n groot project is dat ik daardoor tijdelijk minder aandacht heb voor de kleinere samenwerkingsprojecten.

De kansen voor mij liggen in het verder samenwerken. Ik vind het belangrijk om lokale ketens te sluiten. Het is daarbij lastig dat bedrijven vaak te groot denken. Kansen liggen daarom vooral bij de kleine, lokale ondernemers op de industrieterreinen die hun eigen keuzes op het gebied van duurzaamheid kunnen maken. Daar hebben we ons als GAdL nog niet echt op gefocust. Kleine initiatieven vallen soms in het niet bij de grote duurzame projecten en dat is zonde.

Wat is voor jou de meerwaarde in de samenwerking met Groene Allianties de Liemers?
Meerwaarde voor mij is het werken met veel enthousiaste ondernemers die hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat is leuk en geeft energie.

Waarom zouden nog meer ondernemers zich aan moeten sluiten bij GAdL?
Omdat ik vind dat iedereen iets moet doen! Als je nu bijvoorbeeld tussen de 30 en 50 jaar oud bent en je hebt kinderen, dan moet je je realiseren dat er iets moet veranderen voor hun toekomst. En die verandering ligt niet bij een ander, die ligt bij jezelf. Daarom moet je gewoon aanhaken!