Grondstoffentransitie en Reststromenverwaarding in de Liemers

 

Het project  ‘Grondstoffentransitie in de Liemers’ richt zich op:
besparing, minder transport, recycling als grondstof op gelijkwaardig niveau of als
energie, het realiseren van circulaire ketens van (biobased) grondstoffen en energie en het realiseren van efficiënte processen van en tussen bedrijven.
De ambities achter dit projectvoorstel zijn:
• te verkennen in hoeverre het proces rondom de grondstoffentransitie/reststoffenverwaarding te koppelen is aan het energie transitieproces en daarbinnen m.n. aan de accountantscontrole;
• en de aanpak van het bouwteam voor  stimulering van de grondstoffentransitie te focussen en te concretiseren.

Lees hier het volledige projectplan