DEC Liemers neemt deel aan uitwerking gelders energieakkoord

Het DEC Liemers werkt volop mee aan de uitwerking van het Gelders Energieakkoord. Wij nemen deel aan drie tafels:

2B Vastgoed duurzaam particulier

5 Energiebesparing bedrijfsleven & Wet milieubeheer

6 Procesindustrie, bedrijventerreinen en warmte

Hoe stimuleer je particuliere eigenaren tot het verduurzamen van hun woning? Of ondernemingen om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen om rendabele energiebesparende maatregelen uit te voeren? Wij zijn ervan overtuigd dat het in regionaal verband moet: samenwerking door gemeenten, ondernemers, corporaties, inwoners, enzovoort. Wij pleiten aan deze 3 tafels voor een regionale aanpak door al deze partijen, én om de middelen te krijgen die wij in de Liemers nodig hebben om dit te organiseren. Onze overtuiging is: maak iedereen bewust van de noodzaak en de kansen. En wij ontzorgen waar nodig om samen de opgaven aan te pakken!

Wilt u hier niet op wachten? Neem contact met ons op!