Bijeenkomst met ondernemers op Zuidspoor in Zevenaar. Duurzaamheid loont echt!

Op 28 juni jl. heeft Groene Allianties de Liemers een bijeenkomst met de ondernemers op Zuidspoor in Zevenaar georganiseerd. Onze gastheer was Henry Aaldering van Jazo Zevenaar B.V.

   

Voorafgaand aan de bijeenkomst is door een aantal ondernemers een korte vragenlijst ingevuld. Op basis daarvan is het E-team van Groene Allianties de Liemers aan de slag gegaan.

De bevindingen zijn tijdens de bijeenkomst door het E-team gepresenteerd en de resultaten zijn in de vorm van een Quick scan overhandigd aan de betreffende ondernemers. In alle onderzochte gevallen kan er door een combinatie van groene inkoop, energiebesparende maatregelen en duurzame opwek geld en CO2 bespaart worden. Soms grote besparingen, soms minder groot. In alle gevallen, duurzaamheid loont echt!

Ook wordt de mogelijkheid verder uitgewerkt om restwarmte van o.a. Jazo en Kinkelder lokaal op Zuidspoor collectief te gebruiken.

Al met al een mooie oogst waar we samen met de ondernemers enthousiast mee aan de slag gaan om van de Liemers een duurzame regio te maken.