Asbest gezocht

Energie van Hollandsche bodem zoekt 5 eigenaren van gebouwen (agrarisch of bedrijfspand) met asbestdaken. Zij gaan deze panden gebruiken om business modellen door te rekenen: een asbestdak saneren en daarvoor een nieuw dak terugplaatsen, voorzien van een zonne-installatie. De combinatie subsidie voor sanering én de inkomsten uit de zonne-installatie moeten niet alleen de saneringskosten afdekken, maar ook zorgen voor financieel voordeel voor de dakeigenaar.

 

Wij zoeken 5 asbesthoudende daken met de volgende eisen:

  • de daken moeten rondom goed met verreikers bereikbaar zijn
  • de daken moeten vrij van schaduw zijn en een eventueel schuin deel moet gericht zijn op het zuiden
  • het dakoppervlak moet minimaal 300 m2 zijn, het mogen ook meerdere daken zijn.
  • asbesthoudende daken waarvan de binnenkanten bedekt zijn met (spuit)pur en riet kunnen nu niet meedoen

Heb jij het dak dat wij zoeken? Wil je meedoen? Dan ontvangen wij graag:

  • adresgegevens van het gebouw en de naam, het mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
  • foto’s van het dak met daarop de momenteel aanwezige isolatie, een overzichtsfoto en een foto van de meterkast(en)
  • een jaarafrekening electriciteit van de op de locatie aanwezige aansluiting(en)
  • en we willen weten of de eigenaar na de sanering een geïsoleerd of een ongeïsoleerd dak terug wil

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken ze alleen om verschillende cases door te rekenen. Heb je interesse en wil je graag weten wat sanering van jouw dak op kan leveren? Stuur een e-mail naar Ivo Stroeken via ivo@evhb.nl. Deelnemers ontvangen een kleine attentie als dank voor de deelname.