Energie prestatie keuring (EPK)

Energie Prestatie Keuring (EPK): succesvolle aanpak in de Liemers

link naar promo filmpje: https://youtu.be/TEG1w6SpyqA

Het Rijk gaat de EPK in versneld tempo invoeren om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Wij zijn alvast aan de slag gegaan en hebben een aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van deze Energie Prestatie Keuring. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking tussen accountantskantoren, bedrijfsverenigingen, bevoegd gezag, installateurs, financiers en bedrijven in de Liemers.

In 2016 is met succes een pilot uitgevoerd:bij 20 bedrijven in onze regio hebben wij voor gemiddeld 15 % aan energiebesparende maatregelen in beeld gebracht. De samenwerking tussen accountants, installateurs en energieadviseurs bleek succesvol en is een kansrijk model. Energie besparen wordt in en door deze aanpak niet zomaar een eenmalig projectje, maar een voor alle betrokkenen lonend businessmodel.

BOUWTEAM
Michiel Steerneman | Energy Experts International (initiatiefnemer en projectleider)
Joost Kelderman | Stolwijk Kelderman accountants en fiscalisten
Pieter van Nispen | Sunna Energy
Jeroen Willems | Willems Technisch Adviesbureau
Remco Wigman | Technisch Bureau Pola Zevenaar bv
Ron Bisschop | Van Dorp Installaties

Met medewerking van:
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers
Provincie Gelderland
Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Nu rollen we deze Liemerse EPK-aanpak uit richting andere bedrijven en organisaties.