Duurzaam wonen de Liemers

De regiegroep ‘Duurzaam Wonen De Liemers‘ ontwikkelt samen met Liemerse stakeholders – zoals woningcorporaties, gemeenten, banken, ondernemers – nieuwe projecten om de verduurzaming van de huidige woningen (particulieren en huurders) te versnellen. De regiegroep faciliteert diverse initiatieven en ontwikkelt samenhang en kansen voor medefinanciering.

REGIEGROEP
De regiegroep Duurzaam Wonen De Liemers bestaat uit:
Henk Dekker | Lindus de ondernemersvereniging van de Liemers
Bart Welling | Bouwend Nederland
Herman Terbeek | Woningbouwvereniging Plavei
Robin Ketelaar | Woningcorporatie Baston Wonen
Geron Verdellen | Bouwend Nederland Afdeling de Liemers
Eric Roumen | gemeente Zevenaar
Jeroen Mulders | Woonstichting Vryleve
Ron Josten | VNG regio coördinator

DOELSTELLINGEN
We willen:
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de Liemers versnellen met doelgerichte programma’s en projecten.
Zorgen dat de projecten die op dit gebied zijn of gaan ontstaan, kunnen rekenen op synergie, samenhang en de benodigde faciliteiten.
Dat de partners die bij dit soort projecten betrokken zijn, op de hoogte zijn van elkaars ambities, plannen en programma’. We beseffen dat 1+1=3. Samen kan verduurzamen sneller, slimmer en goedkoper.
De maakindustrie in de Liemers een impuls geven. Deze heeft baat bij het uitvoeren van duurzame maatregelen.