Studenten van de Radboud Universiteit en jongeren van het Liemers College zijn bezig met het bouwen van een ‘Virtuele Liemerse Duurzaamheidsmarkt’. Een interactieve ‘markt’ waar brede kennis, ervaring en expertise van ondernemers, overheden en onderwijs in de Liemers op het gebied van ‘duurzaamheid’ in beeld wordt gebracht. Op deze ‘virtuele markt’ wordt het mogelijk om vraag en aanbod te ‘matchen’, contacten te leggen en onderlinge afspraken te maken.

Kinderen en jongeren uit de Liemers worden ‘de’ ambassadeurs voor ‘de Liemers, de meest duurzame regio van Nederland’. In hun eigen woon- een leefomgeving, op school of bij hun vereniging, stimuleren zij duurzaamheid. Dat doen ze ook door actief als ambassadeur ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te activeren om bij te dragen aan het realiseren van onze duurzaamheidsambities. De nieuwe generatie zit ons achter de broek aan om duurzaam te worden.

Op www.dechack.nl kunt u de voortgang blijven volgen.