Toekomstig model GADL omarmt door voorzitters MKB en Lindus

Toekomstig model GADL omarmt door voorzitters MKB en Lindus

Groene Allianties de Liemers als netwerkorganisatie ‘de’  belangenbehartiger van ondernemers in de energietransitie

De energie- en grondstoffentransitie, leidend tot o.a. CO2 neutraal in 2050, raakt ondernemers. De materie is complex en raakt niet alleen aan het verduurzamen van het energiegebruik, maar ook aan het circulair gebruik van grondstoffen, van de core business. Er komt de komende jaren heel veel af op de individuele ondernemer.

GADL is een Liemers samenwerkingsverband van, voor en door ondernemers en heeft als onafhankelijke netwerkorganisatie de afgelopen jaren – samen met tal van deskundige partners – 

 • Een aantal unieke diensten voor ondernemers ontwikkeld rond energie en circulaire economie 
 • Een breed netwerk opgebouwd van onafhankelijke deskundigen/specialisten op allerlei terreinen 
 • Een groot netwerk ontwikkeld binnen de Liemers onder ondernemers, ondernemersverenigingen, gemeenten en instellingen.
 • Veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot energie/grondstoffen transitie en de bijbehorende wet- en regelgeving
 • Een visie ontwikkeld om te komen tot een slagvaardige aanpak

Voor individuele ondernemers en afzonderlijke ondernemersverenigingen is het opbouwen van een dergelijk netwerk en expertise vaak onbereikbaar, maar door bundeling van krachten kan er veel meer.

GadL wil bij de energie- en grondstoffentransitie op weg naar een CO2 neutrale Liemers in 2050 –  de belangenbehartiger zijn voor alle (lid) ondernemingen. Dit betekent: 

  • primair: 
   • vraagbaak en coach zijn 
  • secundair  
   • spreekbuis zijn van collectieven 
  • tertiair 
   • onafhankelijke, ontzorgende uitvoeringsorganisatie
 • en coöperatieve gebiedsregisseur  

GADL als vraagbaak en coach

 • Voor de individuele ondernemer, voor groepen van ondernemers/bedrijvenkringen, voor parkmanagers en ondernemersverenigingen in de Liemers.
 • GADL zoekt passende oplossingen/antwoorden en legt de goede verbindingen 
 • Daarbij ontzorgen waar mogelijk, aanschuiven bij gesprekken met m.n.overheden.
 • Resultaten, successen en goede voorbeelden laten zien en delen. 

GADL  als spreekbuis

 • Richting m.n. overheden een spreekbuis die niet zelf alles uit gaat zoeken en oplossen, maar de kwesties kan adresseren en in de markt uit kan zetten. We gaan niet concurreren met Arcadis, maar wij schakelen hen in als het nodig is.  Ook hier zorgt GADL voor de goede verbindingen.
 • Resultaten, successen en goede voorbeelden laten zien en delen. 

GADl als uitvoeringsorganisatie

 • Ondersteunen/faciliteren, adviseren en de uitvoering regisseren. GADL heeft diverse ‘wortel’-aanpakken en staat naast de ondernemers: onafhankelijk en pragmatisch.
  • Regie op Energie
  • Inkoop energie
  • Zon op je dak
  • Procesaanpak Bedrijventerrein ‘t Holland
 • Hierin met (provincie &) gemeenten ‘horizontaal samenwerken’, op basis van gelijkwaardigheid,  en op basis van gemeenschappelijke doelen en programma’s. Samen processen en projecten in ontwikkeling en uitvoering brengen. Ook hier zorgen voor de goede verbindingen. 
 • Resultaten, successen en goede voorbeelden laten zien en delen. 

GADL als coöperatieve gebiedsregisseur

 • Coöperatief mobiliseren van bedrijven binnen het gebied. Verbinden van ondernemers onderling, verbinden van ondernemers met andere (samenwerkende) partijen/partners zoals ontwikkelaars, woningstichtingen, kennisinstellingen, inwoners, verenigingen….  
 • Smeden van gebiedscoalities en gebiedsarrangementen om daarmee inwoners en ondernemers (mede-) eigenaarschap en regie te geven over verduurzaming van het gebied.
 • Programma’s en projecten – met gemeenten afgestemd – ontwikkelen, aanjagen, (waar mogelijk en wenselijk) regisseren en uitvoeren.