Haalbaarheidsonderzoek restwarmte steenfabriek Spijk

Op basis van deze verkenning, zien alle projectpartners voldoende kansen om het warmtenet verder te ontwikkelen en de zogenoemde aanloopfase te starten.

In deze fase zal een projectteam het schetsontwerp en de beschreven businesscase verder uitwerken, alsmede een start maken in de communicatie naar bewoners.

In deze fase kan het projectteam gebruikmaken van de kennis en het netwerk van OostNL, de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Gelderland.

Omdat zowel de Vandersanden als Vryleve niet de intentie of mogelijkheden hebben om een warmtebedrijf te starten, zal er in deze fase een geschikte investeerder of realisatie-

partij gezocht worden. Mogelijk ligt hier een rol weggelegd voor het te vormen Gelders Warmte Infra Bedrijf, GWIB. Wel is het voor Vryleve van belang dat er voor 2025 een

SOK is getekend, omdat ze anders in de knel komt met de energietransitie van haar woningen.