Eindrapport verkenning kansen waterstof

Waterstof kan op veel manieren een rol spelen in de energietransitie. Op 2 toepassingsgebieden in de Liemers hebben we dat verkend:

  • Transport en logistiek: in het zware transport is naast waterstof vooralsnog geen duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen beschikbaar. In de Liemers is een omvangrijke logistieke sector variërend van afvaltransport tot grote transportbedrijven.
  • Gebouwde omgeving: Voor de kleinere kernen en wijken in de Liemers kan een lokaal warmtenet een oplossing bieden. Een lokaal warmtenet heeft meestal een kleine aardgascentrale voor de piekbelasting en back-up. Waterstof als alternatief kan er voor zorgen dat het lokale warmtenet volledig aardgasvrij is.

Deze 2 toepassingsgebieden zijn kansrijk gebleken en worden verder uitgewerkt.

Interesse in ons rapport: Eindrapportage Groene Allianties de Liemers – Kansen voor waterstof (1)