De duurzame tegel: van de straat in de straat

Afvalvrij en circulair.

In 2050 streeft de overheid naar een circulaire samenleving. Dat betekent dat we in 2050 leven in een tijdperk waar de economie draait op hergebruikte grondstoffen. En ons afval? Dat wordt volledig verwerkt en hergebruikt. Dat is de manier om het gebruik van schaarse grondstoffen te verminderen.

Er wordt gewerkt aan een ambitieuze tussenstap: in 2030 streven we naar 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, waaronder metalen en mineralen. Ook de Volkskrant heeft hier op 7 november aandacht aan besteed. Lees hier hun artikel.

Lees hier verder