Bedrijventerrein ‘t Holland vergroenen

De gemeente Duiven werkt aan de verduurzaming van bedrijventerrein ’t Holland. Het initiatief wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland. De uitvoering is in handen van Groene Allianties de Liemers in samenwerking met een aantal ondernemers op ’t Holland. Het project wordt ondersteund door MKB Duiven en ondernemersvereniging Lindus. 

Bedrijven op ’t Holland komen in aanmerking voor een gratis persoonlijk adviesgesprek. Tijdens dat gesprek worden potentiële duurzaamheidsmaatregelen samen met een ervaren consultant verkend. De adviseur brengt ook een koffer vol duurzame initiatieven en mogelijke subsidies mee. De ondernemer krijgt praktische informatie waar hij/zij direct mee aan de slag kan. De persoonlijke benadering van de ondernemers zorgde voor een flinke deelname aan deze adviesgesprekken. Inmiddels zijn al ruim 20 gesprekken gevoerd en is er veel belangstelling bij de ondernemers om maatregelen te gaan nemen.

Klimaatbestendig bedrijventerrein

Ook het verminderen van hittestress, wateroverlast en droogte wordt steeds belangrijker. Door het treffen van maatregelen kan het bedrijventerrein zich beter voorbereiden op een veranderend klimaat. Daarom werken we in dit project ook aan het versterken van de klimaatbestendigheid. Zo blijkt dat het aanplanten van meer groen veel positieve effecten heeft. Een groener bedrijventerrein is niet alleen klimaatbestendig. De omgeving wordt tegelijkertijd ook aantrekkelijker en geeft waardevermeerdering aan het vastgoed.

Workshops

Om ondernemers concreet te ondersteunen bij het nemen van maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, led-verlichting, vergroening, beperken hittestress zullen er regelmatig korte workshops georganiseerd worden. De eerste workshop op 24 januari 2022 is georganiseerd door studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein. De studenten hebben onderzoek gedaan naar concrete kansen om de bedrijfspercelen en het openbaar gebied van bedrijventerrein ‘t Holland te vergroenen. In de workshop met ondernemers op ‘t Holland zijn deze mogelijkheden besproken en zijn er met veel enthousiasme allerlei ideeën voor het vergroenen aan toegevoegd. De komende maanden gaan we daarmee verder aan de slag.  

Collectieve inkoop zonnepanelen

Op ’t Holland start in het eerste halfjaar van 2022 een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Ondernemers op ‘t Holland kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. Zij worden via deze actie ontzorgd en profiteren van lagere prijzen bij grootschalige inkoop.  

Contact

Ondernemers op ’t Holland die willen verduurzamen kunnen een afspraak maken via info@gadeliemers.nl.