Ambities van lokale partijen voor opwek van duurzame energie op het Gelders Eiland geparkeerd 

Ambities van lokale partijen voor opwek van duurzame energie op het Gelders Eiland geparkeerd 

Het ‘t Eilands Energieverbond, bestaande uit Vandersanden Steenfabrieken, Wezendonk zand en grind B.V.,  Woonstichting Vryleve, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Wiek II, BKC en Groene Allianties de Liemers had grote ambities. Stapsgewijs wilden we de komende jaren een duurzaam energielandschap bouwen, dat net zoveel duurzame energie en warmte op zou wekken op het Gelders Eiland als inwoners, bedrijven, instellingen nodig hebben. De doelstelling was om 84 GWh energie op te wekken. Dat wilden we doen met respect voor het landschap en de natuur van het Gelders Eiland, in samenspraak met de inwoners.  De winsten van de projecten zouden we investeren in de regio. 

Door het Energieverbond is  een plan ontwikkeld waarmee een groot deel van de opgave van gemeente Zevenaar in het kader van verduurzaming zou worden ingevuld. Het plan zorgt voor CO2- reductie, verduurzaming van woningen, een groot aantal extra arbeidsplaatsen en investeringen in de regio. Met regelmaat hebben we met ambtenaren en bestuurders van gemeente Zevenaar gesproken over ons plan.

We hadden een  ‘energie karavaan´ in voorbereiding, die zou door de dorpen op het eiland trekken om bewoners nog meer te betrekken bij het plan. Inwoners en bedrijven zouden zelf aan het stuur zitten:, zodat ze gingen profiteren van rendementen, greep zouden krijgen op de eigen energie- en warmtevoorziening én ruimte krijgen om de winsten van de energieprojecten te investeren in de regio.

Kortom, een uniek plan voor grootschalige duurzame gebiedsontwikkeling in een landelijke omgeving, opschaalbaar voor de rest van de Liemers; een lichtend voorbeeld voor de rest van Nederland. 

Onze plannen zijn dan ook met veel belangstelling gevolgd door landelijke partijen, de Provincie Gelderland en partners binnen het Gelders Energie Akkoord, Oost NL en The Economic Board….. Het Gelders Eiland stond op de kaart, als voorbeeld voor de energietransitie, tot de gemeenteraad van Zevenaar met haar toets- en afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie de uitvoering van het plan onmogelijk maakte en de duurzame toekomst van het Gelders Eiland in rook opging.

Desastreuze impact van de politieke besluitvorming

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zevenaar van 13 mei 2020 is door een meerderheid van de raad het toets- en afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie vastgesteld met een amendement. De gemeente Zevenaar neemt de komende tijd (slechts) 4 projecten in procedure: 2 projecten in de zogenaamde voorkeursgebieden (niet het Gelders Eiland) en 2 projecten daar buiten. Windmolens zijn toegestaan tot een maximale hoogte van 50 meter. De impact van deze besluitvorming is voor het realiseren van onze ambities desastreus.

Het Eilands’ Energieverbond wordt niet opgeheven,  omdat er wellicht andere, betere tijden zullen komen, maar we zetten het Energieverbond als samenwerkingsverband noodgedwongen tijdelijk – tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 – in de ‘ijskast’.

Grote bedrijven op het Gelders Eiland met een forse opgave voor het verduurzamen van hun elektriciteits- en gasverbruik kunnen niet langer lokaal samenwerken aan oplossingen maar zullen noodgedwongen moeten afwachten en aansluiten bij grote landelijke projecten.  Ook inwoners van het Gelders Eiland is de kans ontnomen om op deze wijze regie te krijgen op de energietransitie. 

Daarom hopen we op betere tijden en zullen we bij voortschrijdend inzicht binnen de gemeente graag onze mooie plannen weer oppakken.