Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het economisch functioneren van een gebied, dat geldt ook in de Liemers. We zetten in op goede bereikbaarheid door het slim benutten van bestaande capaciteit en gebruik van duurzame mobiliteit.

Met het openbaar vervoer
We hebben een overeenkomst gesloten met Breng OV voor een bus pilot in Duiven. Tijdens de spits rijdt er vier keer per uur een bus vanaf station Westervoort naar Nieuwgraaf Duiven.

Samen met de provincie en de gemeente Westervoort is een pilot met 20 e-fietsen op station Westervoort gestart voor de verbinding met de bedrijven rond Duiven en Westervoort. Hierdoor wordt het OV een goed alternatief. Heb je ook interesse om mee te doen aan deze pilot, of zie je andere mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren, neem dan contact met ons op.

Met de fiets
We zetten ons in voor de realisatie van snelfietspaden. Wist je dat met een elektrische fiets een afstand tot ongeveer 50 km goed te overbruggen is? Ondernemers in de Liemers zetten collectief E-fietsen in ter stimulering van duurzame mobiliteit. Het gebruik van een (E-) fiets draagt bij aan de gezondheid van werknemers en levert een kostenbesparing op voor de werkgever en de werknemer.

Delen is het nieuwe hebben
We hebben de beschikking over een systeem om voertuigen en diensten te delen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld hun auto’s die ze niet altijd gebruiken in de ‘pool’ zetten zodat de buren deze ook kunnen gebruiken. Dit kan ook gaan om fietsen, scooters, busjes en zelf parkeerplaatsen.

Naast de openbare laadpalen (voor elektrische/hybride auto’s) die zichtbaar zijn op diverse locaties willen we ook graag inzicht hebben in de laadpalen op eigen terrein die men wil delen met de collega bedrijven. Na de inventarisatie maken we dan een laadpalen kaart voor de Liemers.

Mobiliteit scan
Wij gaan graag met je in gesprek op zoek naar knelpunten en kansen. Heb je een nieuw en/of bestaand aanbod om te delen. Of heb je interesse in QuickScan naar de potentie voor mobiliteitsmanagement acties voor jouw bedrijf, neemt dan contact met ons op.