Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van steeds meer bedrijven. Er wordt toegewerkt naar een circulaire economie en met name op het gebied van afval biedt dat kansen. Het maatschappelijke besef groeit dat grondstoffen en fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk zijn. De afvalsector vindt zichzelf opnieuw uit. Afval bestaat niet meer.

Bedrijven willen hun afval footprint verkleinen en er is veel winst te halen op het gebied van efficiëntie, preventie, kostenbesparing en delen van kennis. Belangrijke vragen zijn het lokale aanbod van afval. Welke grondstoffen zijn er? Welke regionale bedrijven kunnen afval als grondstof gebruiken? Hoe voorkomen we ontstaan van afval? Wie kan daarbij helpen? Stap voor stap werken we aan het realiseren van een circulaire economie in de Liemers.

Op korte termijn gaan we gericht met een aantal ondernemers aan de slag om afvalstromen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Op middellange termijn zijn grondstoffengebruik en afvalstromen in de Liemers breed in beeld gebracht en benutten we kansen om samen grondstoffen en afvalstoffen duurzaam te gebruiken. Op lange termijn streven we naar het realiseren van een circulaire economie in de Liemers.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit (WUR) zijn in de eerste fase van ons project bij 30 bedrijven in de Liemers de grondstoffen- en afvalstromen in beeld gebracht. Deze stromen onderzochten we met het oog op kansen voor het omzetten van afval tot nieuwe grondstoffen. Kansrijke afvalstoffen zijn in onze regio vooral bouw gerelateerde stoffen, metalen, kunststoffen, voeding- en levensmiddelen en groen. We werken sindsdien aan het opstellen en step-by-step uitvoeren van een ‘routekaart’ voor circulaire economie in onze regio.

Keten Afval Warmte
Afvalverwerkingsbedrijf AVR zet in Duiven afval om in elektriciteit en warmte. Deze warmte en elektriciteit gebruiken we vervolgens weer op de bedrijventerreinen. Het probleem is dat hier onnodig veel “schakels” tussen zitten. We moeten betalen om ons afval op te laten halen en vervolgens moeten we weer betalen voor de energie die gewonnen is uit datzelfde afval. Dat voelt niet goed. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze keten kleiner te maken. De beperking van het aantal afvalkilometers werkt kostenbesparend en vermindert ook nog eens CO2-uitstoot.