Het energielandschap verandert. Er zijn volop mogelijkheden om energie en dus ook kosten te besparen. Meer en meer energie komt uit duurzame, lokale bronnen en dit willen we lokaal gebruiken. Gasgestookte CV-ketels worden vervangen voor warmtepompen, elektrische auto’s vervangen oude diesels en energie wekken we zelf op met zonnepanelen. We gaan inzichtelijk maken hoe we verschillende vormen van energie lokaal kunnen afstemmen in vraag, aanbod en overschot.

Onze ambitie is energie neutrale bedrijventerreinen in de Liemers door besparing, energie delen en duurzame opwek.

Wil je energie besparen
Energie Prestatie Keuring (EPK)
Het Rijk wil instrumenten ontwikkelen om energiebesparende maatregelen bij bedrijven ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben een aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van een Energie Prestatie Keuring (EPK). Deze is gebaseerd op samenwerking tussen accountantskantoren, bedrijfsverenigingen, installateurs en bedrijven in de Liemers. Op dit moment rollen we de EPK uit richting bedrijven en organisaties. Studenten van de communicatie afdeling van de HAN bereiden nu een behoefte peiling voor.

Energiescan
Gemiddeld kunt u 20% tot 30% op je energiegebruik besparen. Op een Liemerse energierekening van rond de € 300.000.000 liggen hier enorme kansen. We hebben de Liemerse Energiescan en Energieplanner ontwikkeld. Deze helpt om energiebesparende maatregelen bij bedrijfspanden in beeld te brengen, maar is ook geschikt voor overheidsgebouwen of panden van maatschappelijke organisaties. De scan en planner stimuleren het nemen van duurzame maatregelen.

Onze EnergieCheck
Wil je snel zicht hebben op je eigen verbruik van gas, elektra en water? De EnergieCheck geeft een eerste, globale richting van mogelijke besparingen. We gebruiken hiervoor de empirische kentallen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Blijven de wijzers ‘in het groen’, dan scoort het gebouw redelijk tot goed. Bij oranje of rode waarden zijn we je graag van dienst om via de EPK onderzoek te doen naar verbeteringen, zodat het gebouw klaar is voor een energiezuinige toekomst!
http://www.dec-liemers.nl/energiecheck/

Wil je energie duurzaam opwekken

Collectief zonne-energie voor bedrijven
Zelf elektriciteit opwekken op woningen wordt al veelvuldig toegepast, voor bedrijven wordt dit ook steeds interessanter. Kijk naar de groei van panelen op gebouwen en zonneweides. We willen zonne-energie beschikbaar maken voor alle bedrijven, waarbij zij hun vereiste terugverdientijden halen en niet zelf hoeven te investeren. Dat kan, als we het collectief organiseren. We zijn samen met Energie van Hollandsche bodem de realisatie hiervan aan het voorbereiden. Hierbij kunnen alle bedrijven in de Liemers aanhaken, of zij nu zelf wel of niet over geschikt dakoppervlakte beschikken. Ook bij de realisatie worden bedrijven uit de Liemers betrokken.

Collectieve zonne-energie voor particulieren
We werken aan een concept om zonnepanelen op daken van woningen van particulieren en huurders te leggen, met een voor alle betrokkenen aantrekkelijk verdienmodel. De doelgroep zijn bewoners die dit financieel niet of nauwelijks op kunnen brengen. We willen ons concept in een pilot toepassen en daarna uitbreiden.

Wil je energie uitwisselen
We willen het mogelijk maken om lokaal geproduceerde energie lokaal te gebruiken. Dit noemen we het lokaal balanceren van energievraag en –aanbod. Wanneer de zonnepanelen stroom produceren zorgen we ervoor dat deze stroom direct gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het koelen van een gebouw of het aanzetten van een verwarmingsproces. Hiermee wordt het moment van gebruik verschoven zonder dat hiervoor meer energie nodig is. Er loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden.