We willen stakeholders in de Liemers enthousiasmeren en mobiliseren om met een gezamenlijke aanpak woningen te verduurzamen.

Duurzaam Wonen De Liemers
We ontwikkelen samen met Liemerse stakeholders – zoals woningcorporaties, gemeenten, banken, ondernemers – nieuwe projecten om de verduurzaming van de huidige woningen (particulieren en huurders) te versnellen. We werken aan een energiecoöperatie, een Liemerse woonwinkel en een app voor klanten om de bewustwording te vergroten. We faciliteren deze initiatieven en ontwikkelen ten behoeve van de samenhang en kansen op medefinanciering een ‘Liemers programma’. De komende periode richten we ons op het ontwikkelen van een businessplan voor een Liemers Energie Loket.

Samen verduurzamen
We gaan een conceptuele marketingaanpak concretiseren om daarmee veel particuliere wooneigenaren en huurders in de Liemers te stimuleren om hun woningen te gaan verduurzamen. Uitgangspunt is dat geïnteresseerden in verduurzaming van woning (of gebouw) geholpen worden in hun ‘experience’ en ‘reis’ van oriëntatie naar concrete realisatie. De aanpak is om reeds bestaande marktbewerkingsplannen met beperkte aanpassingen voor de Liemers geschikt te maken. We gaan zo mogelijk niet opnieuw het wiel uit vinden. Denk hierbij aan het aanbieden van zelfscans; het maximaal ontzorgen van klanten door het inschakelen van een adviseur. Of het leveren van een modulair aanbod volgens de duurzame wensen van de klant. Doel is om de beste koop aan te bieden door intensieve samenwerking van regionale aanbieders in De Liemers en daarmee impact in de verduurzaming te realiseren. Samen met de stichting HOOM (Alliander) voeren we met de gemeente Doesburg een pilot uit waarin we inwoners van Doesburg stimuleren om energiebesparende maatregelen aan hun woning aan te brengen.