Projecten: Energie

5
Energie delen

Energie lokaal gebruiken

We willen graag dat de lokaal geproduceerde energie ook lokaal gebruikt wordt. Wanneer uw zonnepanelen stroom produceren en u de stroom op dat moment niet nodig heeft, zorgen we ervoor dat deze stroom direct gebruikt wordt door de buren. Ook een lokaal warmtenet kan voor u lonend zijn indien vraag en aanbod niet in balans zijn.
Energie opwekken

Collectieve zonnepanelen

We willen zonne-energie beschikbaar maken voor alle bedrijven en andere partijen, waarbij zij hun vereiste terugverdientijden halen en indien gewenst niet zelf hoeven te investeren. Dat kan, als we het collectief organiseren. We werken samen met Energie van Hollandsche bodem voor de realisatie van zonnedaken en zonneweides in de Liemers.
Energie besparen

Energiescan en -planner

Gemiddeld kunt u 20% op uw energiegebruik besparen. Op een totale Liemerse energierekening van rond de € 300.000.000 liggen hier enorme kansen. Groene Allianties de Liemers heeft de Liemerse Energiescan en Energieplanner ontwikkeld. Een onderzoek op locatie, de Energiescan,helpt om energiebesparende maatregelen bij bedrijfspanden in beeld te brengen, maar is ook geschikt voor overheidsgebouwen of panden van maatschappelijke organisaties. De Energieplanner is een digitale tool die je helpt om energieverbruik te monitoren (te managen) en om het rendement van je energiebesparende maatregelen te kunnen volgen.
Energie besparen

EnergieCheck

Wil je snel zicht hebben op je eigen verbruik van gas, elektra en water? De EnergieCheck geeft een eerste, globale richting van mogelijke besparingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kengetallen verzameld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Blijven de wijzers ‘in het groen’, dan scoort het gebouw redelijk tot goed. Bij oranje of rode waarden zijn wij je graag van dienst om via de EPK onderzoek te doen naar verbeteringen, zodat het gebouw klaar is voor een energiezuinige toekomst!
Energie besparen

Energie prestatie keuring (EPK)

Het Rijk gaat de EPK in versneld tempo invoeren om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Wij zijn alvast aan de slag gegaan en hebben een aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van deze Energie Prestatie Keuring. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking tussen accountantskantoren, bedrijfsverenigingen, bevoegd gezag, installateurs, financiers en bedrijven in de Liemers.