Nieuws

Bedrijventerrein ‘t Holland vergroenen

Studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein overhandigden hun ideeënboek aan wethouder Gemma Tiedink en aan ondernemers op bedrijventerrein ‘t Holland. Zij hebben onderzoek gedaan naar concrete kansen om bedrijfspercelen en het openbaar gebied te vergroenen om zo bij te dragen aan het verminderen van hittestress, wateroverlast en droogte op het bedrijventerrein.