Algemeen nieuws

42

Jaarverslag Groene Allianties de Liemers 2016

We presenten met trots het eerste jaarverslag van Groene Allianties de Liemers 2016. We vormen een heel nieuw samenwerkingsverband in onze regio, waarbij nog veel initiatieven zich in de opstartfase bevinden. Maar wat hebben we in 2016 samen al mooie stappen gezet! Vooral dankzij de inzet en betrokkenheid van heel veel ondernemers uit de Liemers. Laat je inspireren, trek aan de bel, doe mee....en in ieder geval: veel leesplezier.

5 april, Save the date!

Woensdag 5 april organiseert Groene Allianties de Liemers een actieve avond waarbij wij graag samen met u kijken naar innovatieve mogelijkheden om nog duurzamer om te gaan met uw energieverbruik. Noteer deze datum alvast in uw agenda en laat het uw collega’s weten!

Beschikking EFRO ontvangen

We hebben de beschikking ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van ons programma 'realisatie van CO2 reductie in de Liemers'.

Groene Allianties De Liemers gepresenteerd op 7 november 2016

Duurzaamheid loont!
DEC Liemers en Groene Allianties gaan samenwerken
Met die boodschap spraken DEC Liemers en Groene Allianties maandag 7 november hun relaties toe. Beide partijen zijn al enige tijd actief op het gebied van duurzaamheid. Door hun krachten te bundelen en intensief te gaan samenwerken kunnen zij nog meer lokale business cases oppakken en dat op de schaal van de gehele Liemers.

Samenwerken!

Om slagkracht van DEC Liemers te vergroten is samenwerking essentieel. De afgelopen tijd hebben wij veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met de Groene Allianties. Door de bundeling van onze krachten ontstaat er een beweging die niet meer te stoppen is! 
Op 7 november organiseren wij de bijeenkomst rondom de voorgenomen samenwerking. Lees onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Nieuwsbrief juli 2016

De betrokkenheid bij DEC Liemers stijgt. Ter illustratie: op dit moment zetten zich al zeventig mensen in voor DEC Liemers. Niet alleen ondernemers, bestuurders en ambtenaren, maar ook woningcorporaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarnaast deden in het voorjaar veertig jongeren mee aan onze activiteiten rond duurzaamheid. DEC Liemers leeft! Lees onze nieuwsbrief voor meer informatie

Halfjaarverslag 2016

Op weg naar de Liemers als meest gelukkige en duurzame regio van Nederland!
Wij doen dat langs drie sporen:
Samen doen (aanjagen en ondersteunen van programma’s en projecten gericht op het realiseren van duurzaam wonen, duurzame energie, afval=grondstof….)
Samen helpen (door verbindingspoort te zijn, advies en ondersteuning te geven bij duurzaam ondernemen en ontwikkelen
Samen leren (kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen
Lees ons halfjaarverslag van 2016 voor uitgebreide informatie.

Inspirerende ontbijtsessie 'De groene gemeente'

30 juni deelden  Van Gansewinkel Minerals en DEC Liemers hun visie over duurzaam inkopen met de Liemerse gemeenten.
Beleidsmedewerkers, inkopers en wethouders van de Liemerse gemeente waren aanwezig bij de ontbijtsessie bij “De Panoven”. Zij raakten geïnspireerd en willen onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan de CO2-reductie en versnelling van de circulaire economie in de Liemers, ook in hun gemeentelijke inkoopbeleid.
We sloten het ontbijt af met een succes. De partijen willen samen aan de slag met een pilot: inkopen en toepassen van granulaat voor de infra structurele projecten in de gemeente.