Algemeen nieuws

42

Doe ook mee met een koploper!

Op 24 januari 2018 zijn we bij een bijeenkomst geweest van de Rijksdienst voor Ondernemers rond het thema ‘energie besparen bij bedrijven’. Door onze aanpak van de Energie Prestatie Keuring staan wij in hun top 10 van koplopers.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert het ‘investeringsprogramma 2020’ uit. De Rijksdienst voor Ondernemers moet dit programma namens hen versnellen en heeft in het land gesprekken gevoerd met organisaties die op regionaal niveau op dit thema voorop lopen. Een mooie bevestiging dat wij met onze aanpak op het goede spoor zitten!

Westervoort krijgt deelfietsen op het station

Wie naar de bedrijventerreinen in Duiven en Westervoort wil reizen per openbaar vervoer, kan vanaf nu gebruikmaken van deelfietsen die op station Westervoort staan. ,,We hebben er tien geplaatst", zegt projectleider Bram Veldhuis van de Groene Allianties de Liemers. ,,Er is budget voor nog vijf fietsen." De rijwielen – damesfietsen met versnellingen – zijn bedoeld om de laatste kilometers te overbruggen.

Nieuwe circulaire methodiek projectrealisatie in de GWW breed gedragen

Projectdeelnemers uit de grond- weg- en waterbouw (GWW), zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers, ambtenaren en producenten, bepaalden donderdag 2 november in De Liemers hoe zij infrastructuurprojecten circulair kunnen aanbesteden en realiseren. Circulair bouwen levert een substantiële bijdrage aan een beter milieu. De omslag van kosten naar duurzaamheid vraagt een andere aanbestedingsmethode. Besproken is of Rapid Cicular Contracting de juiste methode is.

APK? Nee, EPK!

Verplicht duurzame maatregelen treffen? Ja, bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten.

Maar hoe en door wie?

Hoe hoog is die van jou eigenlijk?

Heb jij enig idee hoe hoog jouw jaarlijkse energierekening is? Jij natuurlijk wel, maar veel van je collega-ondernemers hebben er geen benul van. We hebben vorig jaar samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een klein onderzoekje gedaan. Veel ondernemers hadden dezelfde reactie: "Ik heb er geen tijd voor om er naar te kijken". Als ik al "iets" met energie wil gaat het me vast geld kosten. En eigenlijk ontbreekt het me aan kennis op dit gebied...

Inspirerende start Raad van Uitzicht

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad van Uitzicht van Groene Allianties de Liemers hebben de leden van deze Raad zich uitgesproken om in regio de Liemers met nog meer inspanning aan de slag te gaan met de noodzakelijk geachte omschakeling naar duurzame energie en een circulaire economie.

Ik stalk!

Waarom doe je de dingen zoals je die doet? Automatisme? Omdat het zo hoort? Lekker makkelijk? Of uit je eigen overtuiging?

Groene Allianties de Liemers ontvangt Green Business Club safari

Green Business Club Nederland organiseert jaarlijks een ontmoeting tussen de diverse lokale Green Business Clubs in de vorm van een safari. Het delen van kennis en het opdoen van inspiratie staan hierbij centraal. Dit jaar kwam iedereen in Duiven op bezoek bij Groene Allianties de Liemers.