Algemeen nieuws

42

Liemers Energie Loket

Het Liemers Energieloket is een laagdrempelig platform om je te informeren en te inspireren over energiemaatregelen. Je kunt kijken naar voorbeelden in je omgeving en op de website liemersenergieloket.nl krijg je antwoord op je energievragen in 3 stappen.
In het nieuws

Rij naar de (banden)pomp

Direct naast het tankstation op het parkeerterrein bij de Makro en bij de ingang van de IKEA in Duiven staat al sinds oktober 2012 onze ‘Duurzame Bandenpomp’.
De bandenpomp is één van de best gebruikte in Nederland. Even wat cijfertjes:
Aantal keer gebruikt: 16.491 keer
Brandstofbesparing: 65.468 liter
CO2 besparing: 247 ton
Voorkomen bandenslijtage: 2.381 banden
Totale kostenbesparing: 315.070 euro
In het nieuws

Asbest gezocht

Energie van Hollandsche bodem zoekt 5 eigenaren van gebouwen (agrarisch of bedrijfspand) met asbestdaken. Zij gaan deze panden gebruiken om business modellen door te rekenen: een asbestdak saneren en daarvoor een nieuw dak terugplaatsen, voorzien van een zonne-installatie. De combinatie subsidie voor sanering én de inkomsten uit de zonne-installatie moeten niet alleen de saneringskosten afdekken, maar ook zorgen voor financieel voordeel voor de dakeigenaar.
In het nieuws

Regie op energie!

Wij hebben inmiddels bij zo’n 40 bedrijven en instellingen in onze regio onderzoek gedaan naar hun energieverbruik en energiebesparende maatregelen.
Wat leverde dat op? Grofweg in totaal op jaarbasis:
reductie van 104.000 m3 aardgas (goed voor bijna 70 huishoudens)
reductie van 800.000 kWh elektriciteit (goed voor 228 huishoudens)
een CO2 emissie die afneemt met ruim 680 ton per jaar! (goed voor 34.000 bomen die een jaar lang groeien)
de jaarlijkse financiële besparing bedraagt ruim € 150.000,-.
uitvoering van maatregelen levert aan werkgelegenheid zo’n 8,4 manjaar op.

Opening zonnepark Gansenwoirt

Zonnepark Gansenwoirt in Duiven wordt een van de grootste zonneparken in Gelderland en beslaat een oppervlakte van ruim 2,6 hectare, wat goed is voor 7.932 zonnepanelen. Een deel hiervan is eigendom van de 19 leden van energiecoöperatie Gansenwoirt. Dinsdag 20 februari 2018 geven burgemeester De Lange en verantwoordelijk wethouder Spaargaren van de gemeente Duiven het startsein voor de aanleg van Zonnepark Gansenwoirt II.