Nieuws over Grondstoffen

9
In het nieuws

Eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar geopend

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van het eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland. Vanuit een werkgroep van de Groene Allianties De Liemers is het idee ontstaan voor dit pilotproject.

Circulariteit: Olifantengras, plastic afval en bodemas

Duurzaamheid is een steeds belangrijker issue. Helemaal nu de overheid een ‘100% circulaire economie’ als doel heeft voor 2050. Zo’n circulaire economie is een systeem waarbij we hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging en afval minimaliseren. Gemeente Zevenaar wil volgens dit principe een ca. 500 meter lang ‘circulair’ fietspad aanleggen van Babberich naar Zevenaar.

Nieuwe circulaire methodiek projectrealisatie in de GWW breed gedragen

Projectdeelnemers uit de grond- weg- en waterbouw (GWW), zoals opdrachtgevers, opdrachtnemers, ambtenaren en producenten, bepaalden donderdag 2 november in De Liemers hoe zij infrastructuurprojecten circulair kunnen aanbesteden en realiseren. Circulair bouwen levert een substantiële bijdrage aan een beter milieu. De omslag van kosten naar duurzaamheid vraagt een andere aanbestedingsmethode. Besproken is of Rapid Cicular Contracting de juiste methode is.

De duurzame tegel: van de straat in de straat

Afvalvrij en circulair.

In 2050 streeft de overheid naar een circulaire samenleving. Dat betekent dat we in 2050 leven in een tijdperk waar de economie draait op hergebruikte grondstoffen. En ons afval? Dat wordt volledig verwerkt en hergebruikt. Dat is de manier om het gebruik van schaarse grondstoffen te verminderen.

Er wordt gewerkt aan een ambitieuze tussenstap: in 2030 streven we naar 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, waaronder metalen en mineralen.

Grondstoffentransitie en Reststromenverwaarding in de Liemers

Het project ‘Grondstoffentransitie in de Liemers’ richt zich op:
besparing, minder transport, recycling als grondstof op gelijkwaardig niveau of als
energie, het realiseren van circulaire ketens van (biobased) grondstoffen en energie en het realiseren van efficiënte processen van en tussen bedrijven.
De ambities achter dit projectvoorstel zijn:
• te verkennen in hoeverre het proces rondom de grondstoffentransitie/reststoffenverwaarding te koppelen is aan het energie transitieproces en daarbinnen m.n. aan de accountantscontrole;
• en de aanpak van het bouwteam voor stimulering van de grondstoffentransitie te focussen en te concretiseren.

DEC Liemers neemt deel aan de bijeenkomst 'Circulaire Economie Oost Nederland'

Op 8 december 2015 hebben wij deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Circulaire Economie Oost Nederland’. Hierbij waren toonaangevende partijen aanwezig: diverse gemeenten, provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit, HAN, Hogeschool Saxion, stichting KIEMT, VNO-NCW en Industrie Park Kleefse Waard. Samen met deze partijen ontwikkelen wij een visie en een plan voor het versterken en versnellen van een circulaire economie in Oost Nederland. In dit proces willen wij als een van de icoonprojecten meewerken. Binnen het DEC Liemers werken wij aan een routekaart voor hergebruik van grond- en afvalstoffen. Op deze wijze verbinden wij ons bouwteam CEL aan een groter samenwerkingsverband in Oost Nederland.

Themamiddag circulaire economie

Op woensdag 7 oktober 2015 2015 organiseert de Kamer van Koophandel in de Liemers een themamiddag rondom circulaire economie.
Laat u deze middag inspireren door diverse organisaties en ondernemers van interessante bedrijven waarbij circulaire economie in de bedrijfsvoering is opgenomen. Welke kansen zijn er voor u als ondernemer? Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming? En wat is de juiste te voeren strategie? U komt het allemaal te weten op deze middag, waarbij we te gast zijn bij de AVR afval- en energiecentrale in Duiven.

Wageningen Universiteit presenteert onderzoek naar afvalstromen in de Liemers

Het DEC Liemers heeft begin 2015 de Wageningen Universiteit opdracht gegeven de afval- en grondstofstromen van bedrijven in de regio Liemers in kaart te brengen en op grond van de uitkomsten een advies te geven over de mogelijkheden. Het onderzoeksrapport is op 11 maart gepresenteerd. Het DEC Liemers gaat het rapport gebruiken om bij ondernemingen de hoeveelheid grondstoffen én afvalstoffen te verminderen.