Nieuws over Energie

36
In het nieuws

Zon op de zaak

Nederland ligt vol met grote daken. Vaak zijn de daken een kostenpost voor ondernemers, terwijl ze ook geld kunnen opleveren. Samen met Energie van Hollandsche bodem helpt Groene Allianties de Liemers ondernemers en bedrijfsterreinen om van hun bedrijfsdak(en) een zonnedak te maken. Dat levert energie én geld op. Ondernemers kunnen kiezen uit vijf modellen.
In het nieuws

Asbest gezocht

Energie van Hollandsche bodem zoekt 5 eigenaren van gebouwen (agrarisch of bedrijfspand) met asbestdaken. Zij gaan deze panden gebruiken om business modellen door te rekenen: een asbestdak saneren en daarvoor een nieuw dak terugplaatsen, voorzien van een zonne-installatie. De combinatie subsidie voor sanering én de inkomsten uit de zonne-installatie moeten niet alleen de saneringskosten afdekken, maar ook zorgen voor financieel voordeel voor de dakeigenaar.
In het nieuws

Regie op energie!

Wij hebben inmiddels bij zo’n 40 bedrijven en instellingen in onze regio onderzoek gedaan naar hun energieverbruik en energiebesparende maatregelen.
Wat leverde dat op? Grofweg in totaal op jaarbasis:
reductie van 104.000 m3 aardgas (goed voor bijna 70 huishoudens)
reductie van 800.000 kWh elektriciteit (goed voor 228 huishoudens)
een CO2 emissie die afneemt met ruim 680 ton per jaar! (goed voor 34.000 bomen die een jaar lang groeien)
de jaarlijkse financiële besparing bedraagt ruim € 150.000,-.
uitvoering van maatregelen levert aan werkgelegenheid zo’n 8,4 manjaar op.

Opening zonnepark Gansenwoirt

Zonnepark Gansenwoirt in Duiven wordt een van de grootste zonneparken in Gelderland en beslaat een oppervlakte van ruim 2,6 hectare, wat goed is voor 7.932 zonnepanelen. Een deel hiervan is eigendom van de 19 leden van energiecoöperatie Gansenwoirt. Dinsdag 20 februari 2018 geven burgemeester De Lange en verantwoordelijk wethouder Spaargaren van de gemeente Duiven het startsein voor de aanleg van Zonnepark Gansenwoirt II.

Doe ook mee met een koploper!

Op 24 januari 2018 zijn we bij een bijeenkomst geweest van de Rijksdienst voor Ondernemers rond het thema ‘energie besparen bij bedrijven’. Door onze aanpak van de Energie Prestatie Keuring staan wij in hun top 10 van koplopers.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert het ‘investeringsprogramma 2020’ uit. De Rijksdienst voor Ondernemers moet dit programma namens hen versnellen en heeft in het land gesprekken gevoerd met organisaties die op regionaal niveau op dit thema voorop lopen. Een mooie bevestiging dat wij met onze aanpak op het goede spoor zitten!

APK? Nee, EPK!

Verplicht duurzame maatregelen treffen? Ja, bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten.

Maar hoe en door wie?

Hoe hoog is die van jou eigenlijk?

Heb jij enig idee hoe hoog jouw jaarlijkse energierekening is? Jij natuurlijk wel, maar veel van je collega-ondernemers hebben er geen benul van. We hebben vorig jaar samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen een klein onderzoekje gedaan. Veel ondernemers hadden dezelfde reactie: "Ik heb er geen tijd voor om er naar te kijken". Als ik al "iets" met energie wil gaat het me vast geld kosten. En eigenlijk ontbreekt het me aan kennis op dit gebied...