Nieuws over Energie

37

Ondernemers Gelders Eiland tekenen energieverbond

Wim Nabbe, omgevingsmanager van Groene Allianties de Liemers (GAL) is overtuigd dat het kan. Samen met stichting Wiek-II staat hij aan de wieg van het idee om het Gelders Eiland energieneutraal te maken in 2023, met lokaal opgewekte stroom. De plaatselijke Steenfabriek Van der Sanden, Wezendonk Zand en Grind, BKC en woningcorporatie Vryleve steunen het plan. Ook de University of Applied Science (voorheen Hogeschool Arnhem-Nijmegen) denkt mee.

Informatie bijeenkomsten over Regie op Energie

Wij vertellen u tijdens een informatiebijeenkomst graag meer over Regie op Energie. Ook wordt u bijgepraat over wat de regelgeving precies inhoudt, oftewel: waar u aan moet voldoen. Er zijn drie bijeenkomsten gepland. Zo willen we iedereen in de regio de kans geven aanwezig te zijn. Kies hier welke u het beste uitkomt.
In het nieuws

Quadraam sluit zich aan bij de Groene Allianties de Liemers

Met het zetten van de handtekening onder de ‘Verklaring van Verbinding’ is scholengroep Quadraam sinds woensdag 27 februari officieel een Groene Alliantie. Quadraam zegt daarmee toe actief te willen bijdragen aan de duurzame missie in de regio De Liemers.  Voor Quadraam en de veertien aangesloten scholen staat duurzaamheid al jarenlang hoog op de agenda. De meeste schoolgebouwen zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. En daar waar mogelijk, werkt de scholengroep ook aan andere duurzame oplossingen. Als Groene Alliantie zegt Quadraam toe om de eigen, individuele kracht te koppelen aan de collectieve kracht in de Liemers. Om zo mede te zorgen voor een duurzame regio.
In het nieuws

Samenwerking met Blue Terra bezegeld

Op 19 februari 2019 hebben onze voorzitter Mark van Westerlaak en Michiel Steerneman, manager bij Blue Terra Energy Experts, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Wij gaan samenwerken om onze procesaanpak ‘Regie op Energie’ in de Liemers verder in de markt te zetten, te verbeteren én uit te bouwen.

Training voor accountancy: informatieplicht energiebesparing voor MKB-ondernemers en organisaties

Een flink aantal organisaties die klant zijn bij een accountant moeten in de periode van 1 januari – 1 juli 2019 voldoen aan een informatieplicht over energiebesparingsmaatregelen. Iedere ‘inrichting’ die onder de energiebesparingsplicht valt (en dat betreft een groot aantal mkb-ondernemers en organisaties) moet zelfs al voor 1 juli 2019 aan deze nieuwe eis voldoen. Via deze training ontdekt u welke rol er voor u is weggelegd in het proces van energiebesparing.
In het nieuws

Gezamenlijke inkoop isolatie en zonnepanelen zeer succesvol

Ruim 24.647 Liemerse huiseigenaren hebben een brief over de inkoopactie ontvangen. Meer dan 3.000 geïnteresseerden hebben zich aangemeld. Een ongekend hoog aantal reacties! Inmiddels hebben we 150 opdrachten ontvangen, die vertegenwoordigen een waarde van € 500.000, we zijn snel op weg naar de € 1.000.000.