Algemeen nieuws

42
In het nieuws

Verzet tegen afwegingskader duurzaamheid gemeente Zevenaar

Het ‘Eilands Energieverbond’, het samenwerkingsverband dat zich inzet voor een Duurzaam Gelders Eiland,  verzet zich fel tegen het concept ‘Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)’ dat door het college van burgemeester en wethouders is voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming op 1 april 2020. 

Het  'Eilands Energieverbond' is een samenwerkingsverband van Vandersanden Steenfabrieken, Wezendonk zand en grind B.V.,  Woonstichting Vryleve, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Wiek II, Groene Allianties de Liemers en BKC.

Ondernemers Gelders Eiland tekenen energieverbond

Wim Nabbe, omgevingsmanager van Groene Allianties de Liemers (GAL) is overtuigd dat het kan. Samen met stichting Wiek-II staat hij aan de wieg van het idee om het Gelders Eiland energieneutraal te maken in 2023, met lokaal opgewekte stroom. De plaatselijke Steenfabriek Van der Sanden, Wezendonk Zand en Grind, BKC en woningcorporatie Vryleve steunen het plan. Ook de University of Applied Science (voorheen Hogeschool Arnhem-Nijmegen) denkt mee.

Informatie bijeenkomsten over Regie op Energie

Wij vertellen u tijdens een informatiebijeenkomst graag meer over Regie op Energie. Ook wordt u bijgepraat over wat de regelgeving precies inhoudt, oftewel: waar u aan moet voldoen. Er zijn drie bijeenkomsten gepland. Zo willen we iedereen in de regio de kans geven aanwezig te zijn. Kies hier welke u het beste uitkomt.

Training voor accountancy: informatieplicht energiebesparing voor MKB-ondernemers en organisaties

Een flink aantal organisaties die klant zijn bij een accountant moeten in de periode van 1 januari – 1 juli 2019 voldoen aan een informatieplicht over energiebesparingsmaatregelen. Iedere ‘inrichting’ die onder de energiebesparingsplicht valt (en dat betreft een groot aantal mkb-ondernemers en organisaties) moet zelfs al voor 1 juli 2019 aan deze nieuwe eis voldoen. Via deze training ontdekt u welke rol er voor u is weggelegd in het proces van energiebesparing.
In het nieuws

Dag van de duurzaamheid: Liemers belooft te werken aan duurzame versnelling

We kijken terug op een geslaagde middag op de Dag van de Duurzaamheid! Samen met Lindus, MKB Duiven en het Liemers College hebben wij de bijeenkomst ‘samen versnellen’ georganiseerd. Ruim 30 bedrijven, scholen, instellingen en overheden hebben de ‘Verklaring van Verbinding’ ondertekend. Zij gaan nu binnen hun organisatie na wat zij aan verduurzaming willen bereiken, maar niet alleen kunnen. We gaan bij de ondertekenaars ophalen wat ze nodig hebben. Waar nodig leggen we de juiste verbindingen.
In het nieuws

Gezamenlijke inkoop isolatie en zonnepanelen zeer succesvol

Ruim 24.647 Liemerse huiseigenaren hebben een brief over de inkoopactie ontvangen. Meer dan 3.000 geïnteresseerden hebben zich aangemeld. Een ongekend hoog aantal reacties! Inmiddels hebben we 150 opdrachten ontvangen, die vertegenwoordigen een waarde van € 500.000, we zijn snel op weg naar de € 1.000.000.
In het nieuws

Eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar geopend

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van het eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland. Vanuit een werkgroep van de Groene Allianties De Liemers is het idee ontstaan voor dit pilotproject.